יצור מודלים ואבי טיפוס

יצור מודלים ואבי טיפוס

לאחר שתהליך העיצוב הגיע לשלב משביע רצון והסימולציה של המכשיר מראה שהעיצוב עונה על צרכי הממציאים, מיוצר דגם ראשוני של המכשיר הרפואי. שלב זה מעודד לקדם את החשיבה של שני הצדדים.

יצור מודלים ואבי טיפוס:

>> יצור בסטריאוליטוגרפיה - הדפסות בתלת מימד. 

>> יצור ממוחשב מחומרים "אמיתיים" כדוגמאת ABS וניילון.

>> שכפול אבי טיפוס באמצעות תבניות סיליקון.

>> סוגי עיבוד קונבנציונאליים למנות קטנות.

>> יצור כרטיסים אלקטרוניים, השמת רכיבים ובדיקות סופיות.

>> אנו מבצעים את כל פעולות האינטגרציה להרכבת אב הטיפוס כולל הרכבות אלקטרוניות, צריבת תוכנה עד להרצה מושלמת.

לאחר אישור אב הטיפוס וראש הסידרה, ניתן לצאת ליצור המוני.